4.SINIF 1.dönem sene başı veli toplantıs

Aşağa gitmek

Veli toplantısı

Mesaj  Admin Bir Perş. Ekim 08, 2015 1:30 pm

CUMHURİYET İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
16.10.2015 tarihinde saat 12.20 da sınıf öğretmeni olduğum 4/B sınıfı velileri ile II. Dönem I. Veli toplantısını yapmak istiyorum. Toplantıda görüşülecek gündem maddeleri aşağıda belirtilmiştir.
           Gereğini bilgilerinize arz ederim.
      16.10.2015
  Şuayip TOSUN 
 4/A Sınıf Öğretmeni
GÜNDEM:
1.Toplantı açılışı, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı
2.Gündem maddelerinin okunması varsa eklenmesi
3.Birinci Dönem Öğrenci Başarı Durumlarının Değerlendirilmesi.

4. Öğrencilerin başarıları ve başarıyı daha da geliştirilmesi
5.Öğrencinin kılık, kıyafet, temizlik, tertip ve düzeni.
6.Okula devamın kontrolü, okula zamanında gelme alışkanlıkları
7.Madde bağımlılığı ve uyuşturucuyla mücadele
8. Sınıf kitaplığı ve kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesine yönelik hususlar.
9. Dilek ve temenniler.

O L U R.
12.02.2015
Y. ADİL BİLGİN
Okul Müdürü

VELİ TOPLANTI TUTANAĞI

1- Toplantının Açılışı

4-A Sınıf öğretmeni  Şuayip TOSUN  tarafından velilere hoş geldiniz denildi, gündem maddeleri okundu eklenmesini istenilen bir madde olup olmadığı soruldu. Veliler tarafından eklenilmesi istenen bir gündem maddesi olmadığı söylendi. Kısa bir açıklamadan sonra sınıfın son durumu hakkında bilgi verildi.
Toplantıya yeterli katılımın olduğu görülerek toplantı başlamıştır.


3-Birinci Dönem Öğrenci Başarı Durumlarının Değerlendirilmesi.

Şuayip TOSUN : Öğrencilerin durumlarını tek tek velilerle değerlendirilerek başarılı ve başarısız olan öğrencilerle velilerle konuşuldu. Başarısızlıkların sebepleri üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu ve bundan sonra yapılabilecek çalışmalar hakkında velilere bilgiler verildi. Sınıfımızın mevcudunun 16 olduğu, bu öğrencilerden 3 öğrencinin takdir ve 6 öğrencinin teşekkür aldığı, 6 öğrencinin ise zayıfı olduğu üzerinde duruldu.
Şuayip TOSUN : Öğrencilerin davranışları ve başarıları ile ilgili olarak velilere sınıf öğretmeni tarafından bireysel bilgiler verildi. Sınıftaki bazı öğrencilerin gözlemlere ve yapılan çalışmalara göre okuma seviyelerinin sınıf seviyesinin altında olduğu söylendi. Öğrenci başarısında anlamlı ve seri okumanın, okuduğunu anlamanın, yazılı anlatım becerisinin önemi üzerinde duruldu.

4-Öğrencilerin başarıları ve başarıyı daha da geliştirilmesinin yolları,

Tafide KIRCA:Evladının olumlu davranışlar kazanması, sorumluluk duygusuna sahip olması ve sınıf ortamına uyum sağlaması için elinden geldiğini yaptığını söyledi.
Şuayip TOSUN: Tarafından öğrencilerin evde ders çalışmaları ve çalışmaların veliler tarafından sürekli olarak kontrol edilmesi ve denetlenmesi istendi. Boş zamanlarında uygun kitaplar okumaları ve okumaya teşvik edilmeleri istendi.
Kitap okumasını sağlamak için ne yapmam gerektiğini bilmiyorum dedi.
 Şuayip TOSUN  tarfından;kitap okuması için zorlanılmaması gerektiğini söyleyip velilerden kendilerine düşen görev olarak evde verilen çalışma kâğıtlarını kontrol etmeleri, işlenen konulara 5-10 dakika göz gezdirmeleri, hatta birlikte kitap okumaları istenildi.
Öğrenilen konunun pekiştirilmesi ve sorumluluk alma amacıyla verilen öğrenciyi sıkmayacak kısa ödevlerin bazı öğrenciler tarafından yapılmadığı anlatıldı. Bu gibi olaylarda velilerin daha duyarlı olması istendi.
     Nasıl öğretmen okulda öğrencinin rehberi ise evde de öğretmeni yani rehberi siz olmalısınız denilmiştir. En çok yaşanılan sorunlardan biride kitaplarını, araç ve gereçlerini unutmalarıdır. Bu konuda veli de öğrenciye yardım etmesi gerekir. Onların hangi derslerinin olup olmadığını, ödevlerini yapıp yapmadığı daima sorulmalıdır. Çantası akşamdan hazır olmalıdır.

Öğrenci Başarısını Arttırılması İçin Yapılacaklar: II.Dönemde başarının nasıl artırılacağı konusunda açıklama ve bilgilendirme yapıldı. Öğrencilerin bu dönem daha fazla gayret göstermeleri, bireysel olarak evde de ders çalışmaları, aile bireylerinin öğrencilerle daha çok ilgilenmesi gerektiği söylendi.
Şuayip TOSUN ;  Matematik dersinde başarının diğer derslere göre biraz daha düşük olduğunu, bunun sınıfça üzerine gidilmesi gereken önemli bir husus olduğunu söyledi.  Bireysel çalışmalar yapmanın yararlı olacağını, bu öğrencilerle velilerinin biraz daha yakından ilgilenmesinin yerinde olacağını söyledi.
Şuayip TOSUN :Televizyon, oyun ve bilgisayarın kontrollü olması, çünkü bu faaliyetlerin aşırıya kaçması durumunda derslerini aksattığı, çocuğun şiddete başvurabileceğini anlattı. Öğrenci başarılarının artırılması için velilerin neler yapabileceklerini aile bireylerine bu konuda ne gibi görevler düştüğünü sıraladı:
1.Öğrencilerin okula gidiş ve eve geliş zamanları veli tarafından izlenmeli.
2.Tv. izleme saatleri ve uyku saatleri ayarlanmalı.
3.Arkadaşları ile birlikte çalışmaları için desteklenmeli.
4.Ders araç ve gereçleri zamanında temin edilmeli.
5.Sık sık okul ve öğretmen ziyaretleri yapılmalı, öğretmen ve okul idaresi öğrencinizle ilgili her türlü konuda bilgilendirilmeli. Okul idaresinden ve sınıf öğretmeninden öğrenci ile ilgili bilgiler alınmalı.
Çocuklarda güven duygusu oluşturma:Çocuklarınızı başkalarıyla kıyaslama yapmayın, onlara ders konusunda yapamazsın edemezsin gibi kelimeler kullanmayın. Onları daha iyisini yapma konusunda yüreklendirin, amaçları bir önceki güne göre kendilerinden daha iyi olmalarıdır. Bu şekilde çocuklar hem yaptıklarından zevk alırlar, hem de kendilerine güvenirler.

5-Öğrencilerin Tertip, Düzen Ve Temizlik Alışkanlıkları

          Öğrencilerin okul kıyafetlerinin tertibi, temizliği ve mendil(peçete) kullanma alışkanlıklarının, becerilerinin davranışa dönüştürülmesi ve hayat boyu devam etmesi gerekliliği hatırlatıldı. Bazı öğrenci velilerinin bu konuda daha hassas olmaları gerektiği iletildi.
Şuayip TOSUN tarafından öğrencilerin okul kıyafetlerinin söküklerinin dikilmesi, ayakkabıların boyanması ve temiz giyindirilmesi anlatıldı.  Ayrıca mevsim şartlarına uygun giyeceklerin giydirilmesi, soğuk havalarda kalın giyeceklerin giydirilmesi gerekliliği anlatıldı.
Temizlik alışkanlığı öğrencinin okuldan önce evde öğreneceği bir alışkanlıktır. Çocuklarımıza vücudunu, üstünü ve çevresini temiz tutmasını öğretmek gereklidir; bu büyüme çağındaki bir insanın öğrenmesi gereken temel alışkanlıklardandır. Bu açıdan öğrencinin evde pantolon, çorap vb. giysilerinin temiz tutulması ve bu alışkanlığın sizler tarafından verilmesi, okula gelirken bu açıdan kontrol edilmesi önemlidir. Kız çocuklarımızın saçları taralı, uzun ise örülmüş olması; erkek çocuklarımızın saçları kısa olması; tırnakların her hafta sonu mutlaka kesilmesi, kulak ve vücut temizliğine önem verilmesi ve mutlaka banyo yaptırılmasının gerekliliği söylendi.
         Ağız ve diş sağlığı en çok ihmal edilen alışkanlıklardan biridir, buna önem verilmesi çocuklarımızın sağlığı açısından önemli olduğundan evde bu alışkanlığın verilmesi yine sizlere düşmektedir. Ayrıca diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması ve bunun diş sağlığı üzerindeki önemi vurgulandı.

6-Okula Devamın Kontrolü, Okula Zamanında Gelme Alışkanlıkları

Öğrencilerin okula gelişlerindeki disiplinsiz hareketleri hatırlatılarak, özellikle geç kalma olaylarının ortadan kaldırılması için annelerin daha duyarlı olmaları istendi. Bazı öğrencilerin okul zamanları dışında oldukça boş bırakıldığı, zamanlarını boş geçirdiklerin görüldüğü belirtilerek, bu tip davranışların onları sorumsuzca bir yaşam biçimi edinmelerine sebep olacağı vurgulanmış, toplum içinde görev almaya hevesli insanlar olarak yetiştirilebilmeleri bakımından velilerden daha dikkatle çocuklarını izlemeleri istenmiştir. Okula devamın öğrencinin başarısındaki önemi velilere vurgulandı.

7-Kitap Okuma Alışkanlığı
Kitap okumanın zihni geliştirdiği, yorum gücünü arttırdığı, konuşmayı akıcı hale getirdiği, hayal gücünü zenginleştirdiği konusunda bilgi verildi. Hem yazıların hem de resimlerin olduğu, maceraya yönelik kitapların alınmasının faydalı olduğu anlatıldı.
Necmiye BAYDAR: Kitabı alırken çocuğumuzla birlikte kırtasiyeye gidip ve kendisinin beğendiği kitabı aldığımızda çocuğun kitabı daha istekli okuduğunu, çocuğumuza kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için ayda en az bir kitap almamızı tavsiye etti.
Sınıf öğretmeni  Şuayip TOSUN ; kitap okumada çocuğumuza biz de onlara örnek olmalıyız, dedi.
Sınıf öğretmeni Şuayip TOSUN  ; sınıf kitaplığımızı zenginleştirmek için en güzel yolun her öğrencinin 2 kitap alarak sınıf kitaplığına getirmesi ve bu yolla her öğrencinin 56 kitabının olacağı  vurgulandı.

9-Dilek Ve Temenniler

Dilek ve temenniler bölümünde öğrenci velileri görüşmelerde anlatılanları haklı bularak, görülen eksikliklerin giderilmesi ve hataların düzeltilmesi konusunda üzerlerine düşen görevleri yapacaklarını ve birbirlerini bu konuda uyaracakları belirtmişlerdir. Öğrencilerin bu dönem velilerle birlikte işbirliği içinde çalışarak daha başarılı olması dileğiyle toplantı sonlandırılmıştır.


ALINAN KARARLAR


1-Çocukların veliler tarafından da evde de takip edilmesi, gerekli takibin yapılması,
2-Bireysel veli görüşmesinin okul giriş ve çıkış saatlerinde ve sınıf öğretmeninin uygun zamanlarında yapılması,
3-Öğrencilere, dördüncü sınıfın genel özellikleri dikkate alınarak yaklaşılması,
4- Çocuklara evde iyi bir ders çalışma ortamı oluşturulması,
5-Velilerden öğrencilerini hem kılık kıyafet olarak temiz bir şekilde okula gönderilmesi,
6-Günlük olarak çanta kontrolünün yapılması, hatırlatılması, sorulması veya sağlanılması,
7- Zorunlu kalınmadıkça sağlık sorunları haricinde devamsızlık yapılmamasına,
8-Kitap okuma alışkanlığı kazandırılması için birlikte hareket edilmesi karar verilmiştir.

    İş bu tutanak yapılan toplantıyı ve alınan kararları belgelendirmek amacıyla düzenlenmiştir.


 Şuayip TOSUN                                    
4/A Sınıf ÖğretmeniU Y G U N D U R.

16 / 10 / 2015
Y.ADİL BİLGİN
Okul Müdürü
avatar
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 2861
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 45

Kullanıcı profilini gör http://moral.forumr.biz

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

4.SINIF 1.dönem sene başı veli toplantıs

Mesaj  Admin Bir Perş. Ekim 08, 2015 1:25 pm

2015 /2016  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
CUMHURİYET  İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
GEYVE/SAKARYA
         

2015-2016  Eğitim-Öğretim  Yılı   4/A  Sınıfı 1.dönem sene başı veli toplantısı  16 /10 /2015   PERŞEMBE  günü  Saat  12 .00 de   4 /A sınıfında aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır. Gereğini bilginize arz ederim.                                                                                                                                                                                                                        

               
  Şuayip TOSUN                                                                                        
  4/A   Sınıf Öğretmeni

GÜNDEM
1. Açılış ve yoklama,
2. Öğrenmede öğretmen-veli-öğrenci işbirliğinin önemi,
3. Bu sene dördüncü sınıfta işlenecek olan derslerle ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgilerin verilmesi
4. 4 /A sınıfı ders programı hakkında  gerekli açıklamaların yapılması
5. Derslere hazırlıklı gelmenin ve verilen görevlerin eksiksiz yerine getirmenin öğrenciye olan katkısı ve önemi
6. Derslere yardımcı olabilecek olan kaynak kitaplar hakkında görüş alınması
7. Dördüncü sınıfta velilerin öğrenciye nasıl katkıda bulunabileceği ile ilgili bilgi verilmesi
8. Öğrencilerin tertip, düzen, kıyafet, beslenme ve temizlik durumu,
9. Okula devamın önemi ve kontrolü,
10. Evde çalışma ortamı hazırlama ve doğru çalışma yöntemlerini uygulama görevlerinin,
11. Okuma ve dikte çalışmalarının önemi
12. Öğrenci başarısının takibi ve artırılması için yapmaları gereken işleri
13. İsraf ve gösterişten kaçınılması, çocuklara harçlık verilmesi işlerinin
14. Sınıf veli temsilcisi ve yardımcısının seçimi,
15. 4.  Sınıfta gerekli araç gereç  ve malzemelerin temini
16. Dilek ve temenniler,
17. Kapanış.06 / 10/ 2015
UYGUNDUR

Y.ADİL BİLGİN
Okul MüdürüVELİ TOPLANTI TUTANAĞI

1- Toplantının Açılışı

4-A Sınıf öğretmeni Şuayip TOSUN  tarafından velilere hoş geldiniz denildi, gündem maddeleri okundu eklenmesini istenilen bir madde olup olmadığı soruldu. Veliler tarafından eklenilmesi istenen bir gündem maddesi olmadığı söylendi. Kısa bir açıklamadan sonra sınıfın son durumu hakkında bilgi verildi.
Toplantıya yeterli katılımın olduğu görülerek toplantı başlamıştır.


3-Öğrenci Başarı Durumlarının Değerlendirilmesi.

Şuayip TOSUN : Öğrencilerin durumlarını tek tek velilerle değerlendirilerek başarılı ve başarısız olan öğrencilerle velilerle konuşuldu. Başarısızlıkların sebepleri üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu ve bundan sonra yapılabilecek çalışmalar hakkında velilere bilgiler verildi.
Şuayip TOSUN : Öğrencilerin davranışları ve başarıları ile ilgili olarak velilere sınıf öğretmeni tarafından bireysel bilgiler verildi. Sınıftaki bazı öğrencilerin gözlemlere ve yapılan çalışmalara göre okuma seviyelerinin sınıf seviyesinin altında olduğu söylendi. Öğrenci başarısında anlamlı ve seri okumanın, okuduğunu anlamanın, yazılı anlatım becerisinin önemi üzerinde duruldu.

4-Öğrencilerin başarıları ve başarıyı daha da geliştirilmesinin yolları,

Tafide KIRCA:Evladının olumlu davranışlar kazanması, sorumluluk duygusuna sahip olması ve sınıf ortamına uyum sağlaması için elinden geldiğini yaptığını söyledi.

Şuayip TOSUN : Öğrencilerin durumlarını tek tek velilerle değerlendirilerek başarılı ve başarısız olan öğrencilerle velilerle konuşuldu. Başarısızlıkların sebepleri üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu ve bundan sonra yapılabilecek çalışmalar hakkında velilere bilgiler verildi.
Şuayip TOSUN : Öğrencilerin davranışları ve başarıları ile ilgili olarak velilere sınıf öğretmeni tarafından bireysel bilgiler verildi. Sınıftaki bazı öğrencilerin gözlemlere ve yapılan çalışmalara göre okuma seviyelerinin sınıf seviyesinin altında olduğu söylendi. Öğrenci başarısında anlamlı ve seri okumanın, okuduğunu anlamanın, yazılı anlatım becerisinin önemi üzerinde duruldu.

Şuayip TOSUN: Tarafından öğrencilerin evde ders çalışmaları ve çalışmaların veliler tarafından sürekli olarak kontrol edilmesi ve denetlenmesi istendi. Boş zamanlarında uygun kitaplar okumaları ve okumaya teşvik edilmeleri istendi.
Şuayip TOSUN  tarfından;kitap okuması için zorlanılmaması gerektiğini söyleyip velilerden kendilerine düşen görev olarak evde verilen çalışma kâğıtlarını kontrol etmeleri, işlenen konulara 5-10 dakika göz gezdirmeleri, hatta birlikte kitap okumaları istenildi.
Öğrenilen konunun pekiştirilmesi ve sorumluluk alma amacıyla verilen öğrenciyi sıkmayacak kısa ödevlerin bazı öğrenciler tarafından yapılmadığı anlatıldı. Bu gibi olaylarda velilerin daha duyarlı olması istendi.
    Nasıl öğretmen okulda öğrencinin rehberi ise evde de öğretmeni yani rehberi siz olmalısınız denilmiştir. En çok yaşanılan sorunlardan biride kitaplarını, araç ve gereçlerini unutmalarıdır. Bu konuda veli de öğrenciye yardım etmesi gerekir. Onların hangi derslerinin olup olmadığını, ödevlerini yapıp yapmadığı daima sorulmalıdır. Çantası akşamdan hazır olmalıdır.

Öğrenci Başarısını Arttırılması İçin Yapılacaklar: Başarının nasıl artırılacağı konusunda açıklama ve bilgilendirme yapıldı. Öğrencilerin  daha fazla gayret göstermeleri, bireysel olarak evde de ders çalışmaları, aile bireylerinin öğrencilerle daha çok ilgilenmesi gerektiği söylendi.
Şuayip TOSUN ;  Matematik dersinde başarının diğer derslere göre biraz daha düşük olduğunu, bunun sınıfça üzerine gidilmesi gereken önemli bir husus olduğunu söyledi. Bireysel çalışmalar yapmanın yararlı olacağını, bu öğrencilerle velilerinin biraz daha yakından ilgilenmesinin yerinde olacağını söyledi.
Şuayip TOSUN :Televizyon, oyun ve bilgisayarın kontrollü olması, çünkü bu faaliyetlerin aşırıya kaçması durumunda derslerini aksattığı, çocuğun şiddete başvurabileceğini anlattı. Öğrenci başarılarının artırılması için velilerin neler yapabileceklerini aile bireylerine bu konuda ne gibi görevler düştüğünü sıraladı:
1.Öğrencilerin okula gidiş ve eve geliş zamanları veli tarafından izlenmeli.
2.Tv. izleme saatleri ve uyku saatleri ayarlanmalı.
3.Arkadaşları ile birlikte çalışmaları için desteklenmeli.
4.Ders araç ve gereçleri zamanında temin edilmeli.
5.Sık sık okul ve öğretmen ziyaretleri yapılmalı, öğretmen ve okul idaresi öğrencinizle ilgili her türlü konuda bilgilendirilmeli. Okul idaresinden ve sınıf öğretmeninden öğrenci ile ilgili bilgiler alınmalı.
Çocuklarda güven duygusu oluşturma:Çocuklarınızı başkalarıyla kıyaslama yapmayın, onlara ders konusunda yapamazsın edemezsin gibi kelimeler kullanmayın. Onları daha iyisini yapma konusunda yüreklendirin, amaçları bir önceki güne göre kendilerinden daha iyi olmalarıdır. Bu şekilde çocuklar hem yaptıklarından zevk alırlar, hem de kendilerine güvenirler.

5-Öğrencilerin Tertip, Düzen Ve Temizlik Alışkanlıkları

         Öğrencilerin okul kıyafetlerinin tertibi, temizliği ve mendil(peçete) kullanma alışkanlıklarının, becerilerinin davranışa dönüştürülmesi ve hayat boyu devam etmesi gerekliliği hatırlatıldı. Bazı öğrenci velilerinin bu konuda daha hassas olmaları gerektiği iletildi.
Şuayip TOSUN tarafından öğrencilerin okul kıyafetlerinin söküklerinin dikilmesi, ayakkabıların boyanması ve temiz giyindirilmesi anlatıldı.  Ayrıca mevsim şartlarına uygun giyeceklerin giydirilmesi, soğuk havalarda kalın giyeceklerin giydirilmesi gerekliliği anlatıldı.
Temizlik alışkanlığı öğrencinin okuldan önce evde öğreneceği bir alışkanlıktır. Çocuklarımıza vücudunu, üstünü ve çevresini temiz tutmasını öğretmek gereklidir; bu büyüme çağındaki bir insanın öğrenmesi gereken temel alışkanlıklardandır. Bu açıdan öğrencinin evde pantolon, çorap vb. giysilerinin temiz tutulması ve bu alışkanlığın sizler tarafından verilmesi, okula gelirken bu açıdan kontrol edilmesi önemlidir. Kız çocuklarımızın saçları taralı, uzun ise örülmüş olması; erkek çocuklarımızın saçları kısa olması; tırnakların her hafta sonu mutlaka kesilmesi, kulak ve vücut temizliğine önem verilmesi ve mutlaka banyo yaptırılmasının gerekliliği söylendi.
        Ağız ve diş sağlığı en çok ihmal edilen alışkanlıklardan biridir, buna önem verilmesi çocuklarımızın sağlığı açısından önemli olduğundan evde bu alışkanlığın verilmesi yine sizlere düşmektedir. Ayrıca diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması ve bunun diş sağlığı üzerindeki önemi vurgulandı.

6-Okula Devamın Kontrolü, Okula Zamanında Gelme Alışkanlıkları

Öğrencilerin okula gelişlerindeki disiplinsiz hareketleri hatırlatılarak, özellikle geç kalma olaylarının ortadan kaldırılması için annelerin daha duyarlı olmaları istendi. Bazı öğrencilerin okul zamanları dışında oldukça boş bırakıldığı, zamanlarını boş geçirdiklerin görüldüğü belirtilerek, bu tip davranışların onları sorumsuzca bir yaşam biçimi edinmelerine sebep olacağı vurgulanmış, toplum içinde görev almaya hevesli insanlar olarak yetiştirilebilmeleri bakımından velilerden daha dikkatle çocuklarını izlemeleri istenmiştir. Okula devamın öğrencinin başarısındaki önemi velilere vurgulandı.

7-Kitap Okuma Alışkanlığı
Kitap okumanın zihni geliştirdiği, yorum gücünü arttırdığı, konuşmayı akıcı hale getirdiği, hayal gücünü zenginleştirdiği konusunda bilgi verildi. Hem yazıların hem de resimlerin olduğu, maceraya yönelik kitapların alınmasının faydalı olduğu anlatıldı.
Necmiye BAYDAR: Kitabı alırken çocuğumuzla birlikte kırtasiyeye gidip ve kendisinin beğendiği kitabı aldığımızda çocuğun kitabı daha istekli okuduğunu, çocuğumuza kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için ayda en az bir kitap almamızı tavsiye etti.
Sınıf öğretmeni Şuayip TOSUN ; kitap okumada çocuğumuza biz de onlara örnek olmalıyız, dedi.
Sınıf öğretmeni Şuayip TOSUN  ; sınıf kitaplığımızı zenginleştirmek için en güzel yolun her öğrencinin 2 kitap alarak sınıf kitaplığına getirmesi ve bu yolla her öğrencinin 56 kitabının olacağı  vurgulandı.

9-Dilek Ve Temenniler

Dilek ve temenniler bölümünde öğrenci velileri görüşmelerde anlatılanları haklı bularak, görülen eksikliklerin giderilmesi ve hataların düzeltilmesi konusunda üzerlerine düşen görevleri yapacaklarını ve birbirlerini bu konuda uyaracakları belirtmişlerdir. Öğrencilerin bu dönem velilerle birlikte işbirliği içinde çalışarak daha başarılı olması dileğiyle toplantı sonlandırılmıştır.


ALINAN KARARLAR


1-Çocukların veliler tarafından da evde de takip edilmesi, gerekli takibin yapılması,
2-Bireysel veli görüşmesinin okul giriş ve çıkış saatlerinde ve sınıf öğretmeninin uygun zamanlarında yapılması,
3-Öğrencilere, dördüncü sınıfın genel özellikleri dikkate alınarak yaklaşılması,
4- Çocuklara evde iyi bir ders çalışma ortamı oluşturulması,
5-Velilerden öğrencilerini hem kılık kıyafet olarak temiz bir şekilde okula gönderilmesi,
6-Günlük olarak çanta kontrolünün yapılması, hatırlatılması, sorulması veya sağlanılması,
7- Zorunlu kalınmadıkça sağlık sorunları haricinde devamsızlık yapılmamasına,
8-Kitap okuma alışkanlığı kazandırılması için birlikte hareket edilmesi karar verilmiştir.

   İş bu tutanak yapılan toplantıyı ve alınan kararları belgelendirmek amacıyla düzenlenmiştir.


Şuayip TOSUN                                    
4/A Sınıf Öğretmeni


U Y G U N D U R.

16 / 10 / 2015
Y.ADİL BİLGİN

En son Admin tarafından Paz Ekim 11, 2015 2:50 pm tarihinde değiştirildi, toplamda 4 kere değiştirildi
avatar
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 2861
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 45

Kullanıcı profilini gör http://moral.forumr.biz

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz