OKUMA YAZMA ÖĞRENİYORUM

Aşağa gitmek

OKUMA YAZMA ÖĞRENİYORUM

Mesaj  Admin Bir Ptsi Ara. 12, 2016 1:39 pm              ÖDEV: OKUYALIM,  YAZALIM:BAKMADAN YAZALIM:
El,el ele,le,Ele,ela,ele,al,ala,la,Lale,lale,ile,lal,elle,ala,aile,
Nail,İnan,İnal,lale,Ela,el, ele,la,le,lale,ala,anla,enne,enla
Anne,anne,anla,Ali,Nil,Nail,inci,lale,Ela,al,ala,an,ne,anne,
lal,ela,aile,nine,nane,anla,anne,aile,al,ala,aile,elle,enli,inle
enla,enne,ene,ela,ele,el ele,ele,le,la,ala,en,ne,enne,enla,
en,enli,Nalan, enne,enla, il, li, le,li,lila,elli,lel,lal,ilel,le,ile,
nin,nine,nine,ninni,elit,ninni,inat,inal,tane,taneli,naneli.
Ela ile Lale el ele.     Nil ile Lale el ele.       Ali ile  Nail el ele.    İnal ile  Nail el ele.
Ali ala inek al.          Nil inci al.                 Lale inci al.            Nail ile Ali el ele.
Ela 1 lale al.            Anne  nane al.           Ali annene lale al.    İnal annene nane al.
İnan nane al.           Anne un  ele.             Nine un ele.            Nine nane al.
Ela ile Lale el ele.     Ali 3 lale al.              Nine nane al.           Anne 4 lale al.
Nine 5 lale al.          Ali in.                       Nail in.                   Nine in.
Anne lale al.            Ali 6 lale al.              Nine 6 nane al.         Nail in.
Ela 5 lale al.            Anne 5 lale al.          Ali annene lale al.      Ela annene lale al.
Nail in.                   Nine in.                   Lale   in.                   Nil 3 nane  al.
nal ,inal,,in, al,İnal,in,an,inan,İnan.Ta,at,Ata,te,et,ti,Tane,7  Tane,1 tane ,on tane,neli,taneli,
anneni,naneli,Tan,tane,at,et,it,elit,ninni,inat,tane,taneli.
Ali ala inek al.        İnal ala inek al.        Nil ala inek al.           İnan ala inek al.
Ata on tane lale al.   İnan İnal'a inan.       Nail on tane nane al.   Neşeli ol.
Ata naneli şeker al.  Ali o neli?               -Naneli.                     Nail o neli?
Ali ona inan.           Nail ona inan.         -Anne ona  inan.          Ata ona inan.
Ali on tane nane al. Nil on tane nal al.     İnal on tane lale al.      İnan on tane naneli şeker  al.
Talat at al.             Ata on tane at al.     Ata eti tat.                  Altan eti tat.
Ata at al.               Talat at al.              Altan at al.                 Ata eti tat.
Tan eti tat.             Talat eti tat.           Altan eti tat.                İnal eti tat.
Ali atla.                 Talat atla.              Altan atla.                    İnal atla.
Tan atla.                Talat itti.               Altan itti.                     İnal itti.
Tan itti.                 Ali atlet al.            Altan atlet al.                İnal atlet al.
Tan atlet al.           Ali atlat.               Altan atla.                     İnal atla.
Tan atla.               Ali annene nane al. Ali eline nane al.            İnal eline nane al.
Tan eline nane al.  Ali eline nane al.     Ali'nin eli.                       İnal'ın eli.
Tan'ın eli.            Ali eti tat.               Altan eti  tat.                  Talat eti tat.
Nil ip al,atla.        Ali ip al,atla.          Altan ip al atla.                İnal ip al atla.
Nil eti tat.           Ali atlet al.             Altan atlet al.                  İnal atlet al.
Nil Talat'ı atlat.    Ali Tan'ı atlat.         Altan İnal'ı atlat.              İnal Nail'i atlat.

Nil ip al,atla.      Ali ip al,atla.          Altan ip al atla.   İnal ip al atla.
Nil eti tat.         Ali atlet al.             Altan atlet al.   İnal atlet al.

Nil Talat'ı atlat. Ali Tan'ı atlat.      Altan İnal'ı atlat.  İnal Nail'i atlat.
Atla Ali atla.       Atla Talat atla.   Atla Altan atla.  

İnal ip Atla.       Tan ip atla.          Ali ip atla.

Lale ip atla.     Ela lale ile ip atla. Ali Altan ile ip atla.

Anne: Ela, Lale ile ip atla.           Anne:Ali,Nail ile ip atla.

Ali Nil’i atlat.     İnal Nil’i atlat.   Ali Nil’i atlat.
10 SORULUK  ÇALIŞMA
Bakmadan yaz.

1- Ela ile Lale el ele. 2- Ali al.  3- Ali et al.   4- Anne lale al.  5- Ela eti tat.6- Lale at al.
7- İnal  nane al.  8-Altan eline lale al.  9-Ata ninene et al.10-Talat 3 tane ip al.

10 soruluk  Çalışma
1-İnal ile Talat el ele. 2-Nail at al.  3-Nine eti tat.  4-Ela 3 tane lale al.   5-Ali 4 tane at al.
6-Nalan eti tat.  7-Altan 5 tane top al. 8-Ali ninene et al. 9-İnal İnan'a inan. 10-Ela,Lale ile ip atla.
O, Ot,otla,otlat,ol,ol,ola,on,ton,on ton,tonla,tonton,no,nono,not,notu on,ne,neli,teli,toto,loto,ilet,inat,
ata,ete,tatil,tatili,otel,oteli,telli,anneni,atleti,aleti,teli,neli,elti,laleli.
Oltan ata ot at.       Talat on tane  at al.     İnan  olta al.        Oltan olta at.
Altan olta at.          Talat olta at.            İnal olta at.          Nalan olta at.
O  ne?                   Altan  o ne?             İnal o ne?             Oltan o ne?
Onat o olta.           Altan o olta.             Talat o olta.           Oltan o olta.
Altan olta al.          Onat olta al.             İnal olta al.           Nalan olta al.
b  eb,be,bel,ben,benli,belli,ab,abla,ba,baba,bal,bala,bana,bana al,bil,bin,ob,bo,bol,bolu,
balon,bot,balon, U,ul,lu,ulu,un,unu,unlu,unla,nu,nut,unut,tu,tut,ub,bu,bul,onu,Onu unut,
unuttu,tut,tuttu,unu,unla,ulu,Bolu,babaanne,anneanne.
baba,anne,babaanne,bal,bot,bil,bol,bol bol,abla,balon,bot,bat,battı,Batu.

Abla bana balon al.   Baba bana balon al.  Baba bana bal al.  Anne bana balon al.
Nine bana bal al.      Anne bana bal al.     Abla un ele.          Nine un ele.
Nalan un ele.           Baba un ele.           Nil un ele.             Nail un ele.
Ali onu unut.            Baba onu unut.       Nail onu unut.         Nil onu unut.  
Ali otel  al.              Baba otel al.          Nail otel al.            Nil otel al.
Bilal bana bal al.      Abla bana bal al.    Banu bana bal al.     Baba bana bal al.
Bilal bana un al.       Abla bana un al.    Banu bana un al.      Baba bana un al.
Batu bana balon al.  Baba bana balon al.Banu bana balon al.  Baba onu unut.
Un ele abla un ele.   Nine un ele.          Babaanne un ele.     Anneanne un ele.
Batu bana topu attı.  Nine bana bal al.   Bilal bana bal al.      Anneanne bana bal al.
Baba ata bin.        Baba bana bol bol et al.Abla bana balon al.Anne bana balon al.
ben,benli,beni,bebe,bit,bitti,balta,elit,elti,balık,balta,bekle,bek,benek,benekli.
Baba bal bitti.         Nine bal bitti.      Babaanne ot bitti.      Baba leblebi al.
Bilal leblebi bitti.   Babaanne balta al.  Banu  leblebi bitti.    Anıl balta al.
Anıl leblebi ye.      Ye ye yemek ye.   Ana leblebi ye.         Ana leblebi bitti.
Bin tane balon al.  Baba bana top al.   Bilal bana top al.      Ana bana top al.
Banu bana top at.  Ana bana top at.    Bilal bana top at.      Ana bana top al.
Talat at al.           Ali ite at at.          Bilal on olta al.         Ana bana balta al.
Baba bana balta al. Banu onu bul.      Bilal on tane at al.    Banu bin tane at al.
Ana bin tane bot al.Baba bana bot al. Bilal bana bot al.       Banu onu bul.
ek,eke,ke,ka,kal,kale,kalem,ki,kil,kilo,kilot,ka,kar,kara,kartal,ku,kutu,kat,toka,kok,koktu,kötü,
ke,kek,kel,Kenan,ok,tok,ki,kilo,ik,iki,iki tane,ok,oku,ku,kul,kulak,kut,kutu.ko,kol,kola,tabak,takla.
Kanka,kanki,kilo,okul,bulut,bulutlu,ok,uk,koku,teke,toka,tekil,inek,tek,tekil,teneke,ten,ben ten.
teneke,takla,tilki,iki,ikili,kat,katla,katlı,iki  katlı,okul,tabak,teke,keten.
Oku Kenan oku.   Kenan kalem al.     Kaan kala al.             Baba iki kilo balık al.
Tekin balık al.     Baki kalem al.       Kaan kalem al.           Kubat kekik bul.    
Kenan kalem al.  Tuna elek al.         Tekin kilo al.              Kaan kilo al.
Kaan kutu kola al.Tekin kola al.        Tekin kola al.             Kubat kilo al.
Kanka kilo al.      Kanki kilo al.        Tekin kekik al.            Baba inek al.
Ali ot ekti.          Kanki inek al.       Kanka inek al.             Kanka nane ek.
Tuna nane ek.     Kaan kale al.        Kanka kalem al.          Kaan kutu al.
Tuna kola al.      Kaan kutu al.        Nil toka al.                 Kubat tek kutu al.
ıl,ıt,ın,ık,kıt,kın,kına,kıl,kıllı,Akın,ık,bık,tık,tıka,ıb,ık,lı,nı,tı,balık,ılık,kınalı,
tık,tıkla,tıklat,tıka,tıkalı,kına,ılık,tıkalı,alaka,alakalı,kıl,kıllı,kınalı,takıl,takılı,
kabak,iki,ikili,kola,kolalı,balıklı,atkılı,takılı,kanal,kanat,1. kanal,2. kanal,3. kanal,4. kanal,
bilek,bilet,kukla,etek,etekli,konuk,konut,bulut,bulutlu,balo,bonbon,tablet,laik,ılık,kanal 1,
Kınalı,kınalı balık,alaka,alakalı,tık,tıkla,tıklat,balık,tıka,tıkalı,kına,ılık,alaka,alakalı,kıl,kıllı,
akıllı,kıllı inek,akıllı inek,toka,tokalı,tokat,Tokat,Tokatlı,ık,ıkın,takın,bakın,yakın,kalk,kalkın,
Ali tablet al.      Akın tabletini al.   Nail tablet  al.
Akın atkı al.      Akın ılık su al.      Baba bana takı al.
Akın balık al.    Kenan leblebi al.   Tuna altı elek al.
Baba ona takı al.Ali iki kutu kına al.Tekin iki tane kutu kola al.
Tekin altı kabak al.Tuna ılık su al.  Oku Kenan oku.
Ali kabak  al.    Tuna ala kabak al.  Akın o tıkalı.
O nine Tokatlı.  Tuna Tokatlı           Oku Akın oku.
Akın tokat attı.  Tuna tokat attı.      O çok akıllı.
er,ere,Eren,Erin,ar,arı,ara,Arda,kar,karı,karın,karnı,ner,nere,nereli,
bere,Berra,nerede?ilerle,kartal,tek,tek,tara,bak,bakkal,
Eren o nereli?              Yaşar o nereli?              Baba o nereli?
Eren,Berra nereli?        Berra  o nereli?             Beril  o nereli?
Eren, Ali nerede?         Taner takım  on atar.     Berre annesini sever.
Erenüç tur at.             Taner on tur  at.            Kara  kartal akıllı  ol.
Tarık tur  at.              Kartal uçtu.                   Kartal ile martı uçtu.
Tarık tek tek at.          Kartal onu kırdı.            Kartal o kar.
Tarıkonu ara.    
Ö,ör,öt,öttü,ön,önde,Önder,Öner,önü,ök,kök,köklü,kötü,Ömer,böcek,çörek,Dök,dökme,dön,Döne,döner,
Ör,öt,kör,köri,terör,terörist,tek,tekrar,döker,çeker,beter,söker,çöker,karagöz,kız ,erkek,boru,teker,lira,
erken,turna,kalk,teker,araba,ara,arama,kutlu,olsun,
Cici kuş öter.           Döne nar döker.            Kartal ördek yer.
Öner yemek döker.   Döne çöp döker.            Ömer yemek ye.
Kuş böcek yer.         Döne döner ye.             Ömer  yemek ye.
Kenan erken kalk.    Döne  erken kalk.          Ömer  döner ye.
Baba teker al.         Döne teker al.               Ömer arabaya teker al.
23 Nisan kutlu olsun.Döne bakkala gel.          Ömer bakkal açık.
Anne kazak ör.        Döne kazak ör.              Ömer ördek al.
öykü örtü ör.          Döne örtü al.  
S,          
A-Selamün aleyküm. B:Ve aleykümselam. Serkan  ördek al.
Sultan işler kesat.   Aslan kurtu  yedi.           Sinan su içti.
Sinan,Suat,Sena,Sibel,Esin,Nesrin,Selim,Bensu,Sultan,Soner,sonra,tasa,sıra sıra,sen,sırana,sat,saç,
Berrin,Berra,Berre,Basri,sırana,sırada,o sırada,sabun,kaset,borsa,bassa,batsa,Sinan,seslen,sebat,
Sibel,Esin,Nesrin,Selim,Bensu,Sultan,Soner,sonra,tasa,sıra sıra,sen,sırana,sat,saç,sesli,kesin,kusur,
kaset,kesir,sıra,salon,isterim,tasa,sus,sustu,sakla,saklama,sarımsak,soğan,sos,sosla,sote,sanar,sandı,
sandık,sun,sundu,s,as,es,sa,se,si,so,sel,sal,sat,sak,sakar,sap,sek,set,sol,soy,sop,son,sok,sin,sen,seni,semi,
seç,sez,sırada,tam o sırada,saklambaç,oyna,saman,sakla,sakladı,sil,sildi,iste,
Sema,Selin,Sakine,Saadet,Suat,Sami,Selim,Sultan;Sinan,es,as,sa,ses,seç,fes,kafes,salı,saç,saçma,saçmalık,
sarı,sarılık,sakla, salla,salladı,sor,sordu,son.
Buse bu  kalemlik senin mi?            Baran  sesli  oku.                Mine  tembel  olma.  
Kübra kötü  olma.                         Sıla bu  keman.                  Tülin mantar ara.
Sultan  sesli oku.                          Sibel bu masa kırık.            Selam ben Musa.
Sami  olta sat.                             Salih olta sat.             Semih  elma sat.
Enes   olta sat.                            Sena salatalık sat.       Suna  salatalık sat.
Sema  saati sakla.                       Sena eti sakla.            Suna artık sus.
Sultan işler kesat.   Aslan kurtu  yedi.           Sinan su içti.
Sinan,Suat,Sena,Sibel,Esin,Nesrin,Selim,Bensu,Sultan,Soner,sonra,tasa,sıra sıra,sen,sırana,sat,saç,
Berrin,Berra,Berre,Basri,sırana,sırada,o sırada,sabun,kaset,borsa,bassa,batsa,Sinan,seslen,sebat,
Sibel,Esin,Nesrin,Selim,Bensu,Sultan,Soner,sonra,tasa,sıra sıra,sen,sırana,sat,saç,sesli,kesin,kusur,
kaset,kesir,sıra,salon,isterim,tasa,sus,sustu,sakla,saklama,sarımsak,soğan,sos,sosla,sote,sanar,sandı,
sandık,sun,sundu,s,as,es,sa,se,si,so,sel,sal,sat,sak,sakar,sap,sek,set,sol,soy,sop,son,sok,sin,sen,seni,semi,
seç,sez,sırada,tam o sırada,saklambaç,oyna,saman,sakla,sakladı,sil,sildi,iste,isli,sessiz,sakin,tasa,aslan,sakin,
Sema,Selin,Sakine,Saadet,Suat,Sami,Selim,Sultan;Sinan,kusur,kesin,sulu,sulu kar,sucu,Salim,suskun,suçlu,
suçsuz,sıkıntı,sıkıntılı.
Buse bu  kalemlik senin mi?            Baran  sesli  oku.                Mine  tembel  olma.  
Kübra kötü  olma.                         Sıla bu  keman.                  Tülin mantar ara.
Sultan  sesli oku.                          Sibel bu masa kırık.            Selam ben Musa.
Sami  olta sat.                             Salih olta sat.             Semih  elma sat.
Enes   olta sat.                            Sena salatalık sat.       Suna  salatalık sat.
Sema  saati sakla.                       Sena eti sakla.            Suna artık sus.
Saliha su içti.                              Salih su içti.               Suna su içti.
Süleyman su içti.                         Salim  süt içti.            Suna süt  içti.

avatar
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 2766
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 45

Kullanıcı profilini gör http://moral.forumr.biz

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz