TASLAK EĞİTİM PROGRAMI İLKOKUL

Aşağa gitmek

TASLAK EĞİTİM PROGRAMI İLKOKUL

Mesaj  Admin Bir Perş. Ocak 19, 2017 9:27 amMatematik Dersi Öğretim Programıyla günlük hayatla ilişkilendirme yapılarak ve somut öğretim materyalleri, oyunlar, etkinlikler aracılığıyla öğrencilerin matematiksel kavramlar arasında ilişki kurmaları; matematiğin kendine özgü bir dili olduğunu fark edip matematik terimlerini ve sayıları kullanarak iletişim kurabilmeleri; matematik okuryazarlığı becerileri edinmeleri amaçlanmıştır. Öğrencilerin gündelik hayatla ilgili problemlerin çözümünde matematiği nasıl kullanabileceklerine ilişkin farkındalık geliştirmeleri ve matematiğe karşı olumlu bir tutum geliştirerek sonraki öğrenme deneyimleri için sağlam bir alt yapı edinmeleri de öğretim programının hedefleri arasındadır.

Türkçe Dersi Öğretim Programıyla öğrencilerin dinlediklerini, izlediklerini ve okuduklarını anlamaları; duygu, düşünce, izlenim ve deneyimlerini yazılı ve sözlü olarak etkili şekilde anlatmaları; dil-kültür ilişkisini kavramaları; Türk dilinin kurallarının farkına vararak Türkçeyi doğru ve etkili şekilde kullanan iletişimciler olmaları amaçlanmıştır.
İngilizce Dersi Öğretim Programıyla öğrencilerin hedef dili kullanarak dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini geliştirmeleri; dil-kültür ilişkisinden hareketle farklı kültürlere ve kültürel çeşitliliğe karşı farkındalık geliştirmeleri; hedef dilde kendilerini yazılı ve sözlü olarak ifade etmeleri amaçlanmıştır. Öğrencinin ilgisini çekecek yöntem, teknik ve öğretim materyalleri ile öğrencilerin yeni bir dil öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmelerinin sağlanması öğretim programının hedefleri arasındadır.

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programıyla öğrencilerin bilimsel, teknolojik, sosyal ve çevresel konular arasında bağlantılar kurabilmesi için gerekli temel kavramsal bilgi ve becerileri edinmeleri; yaş düzeyine uygun etkinlik ve metinler aracılığıyla bilimsel, teknolojik ve çevresel okuryazarlık becerileri kazanmaları; farklı disiplin alanlarının birbirleriyle ve günlük hayatla ilişkisinin farkına varmaları; temel düzeyde bilimsel sorgulama ve problem çözme becerileri edinmeleri amaçlanmıştır.

Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programıyla öğrencilerin kendi düşünce, duygu ve çevrelerindeki dünyaya ilişkin izlenimlerini, öğrendikleri yöntem ve teknikleri kullanarak görsel yollarla ifade etmeyi öğrenmeleri; yetenekleri ölçüsünde bireysel ya da grupla çalışarak özgün sanatsal ürünler ortaya koymaları; sanatın nesnesi iken öznesi olarak sanattan zevk almaları, estetik duyarlılık geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Öğrencilerin sanat eserlerinin ortaya konulduğu zaman, çevre ve kültürden bağımsız olmadığını, kültürün aktarımında önemli bir iletişim aracı olduğunu kavramaları; böylelikle sanat-birey-toplum-çevre ilişkisini fark edebilmeleri de öğretim programının amaçları arasındadır.
HAYAT BİLGİSİ
Tematik yaklaşımla hazırlanan Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı?yla içinde yaşadığı mekân ve toplum hakkında bilgi sahibi olarak öğrencilerin, temel hayat becerilerine sahip, kendini tanıyan, sağlıklı ve güvenli bir hayat süren, yaşadığı toplumun değerlerini özümseyen, doğaya ve çevreye duyarlı, araştıran, üreten, ülkesini seven aktif vatandaşlar olarak sosyal hayata katılmasını sağlayacak temel bilgi ve becerilere sahip olmaları amaçlanmıştır.
MÜZİK
Müzik Dersi Öğretim Programıyla öğrencilerin bir iletişim aracı olarak müziğin terminolojisini ve dilini doğru kullanmaları, müziksel algı ve bilgilenme ile müziksel okuma ve yazma becerisine sahip olmalarının yanı sıra müziğin bireysel, toplumsal, kültürel ve ekonomik işlevlerinin insan hayatındaki yeri ve önemini kavramaları amaçlanmaktadır. Öğrencilerin bireysel ve/veya grup çalışmalarıyla yetenekleri doğrultusunda özgün ürünler ortaya koymalarının teşvik edilmesinin hedeflendiği öğretim programıyla, öğrencilerin müzikle ilgili etkinliklere katılmaya istek duymalarının yanı sıra özgün problem çözme becerileri edinmeleri, bireysel ve işbirlikçi çalışma alışkanlıkları kazanmaları da amaçlanmaktadır.

Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretim Programı öğrencilerin yaş düzeyi, hazır bulunuşlukları, ilgileri, beklentileri, yöresel özellikler gibi etkenler dikkate alınarak oluşturulmuştur. Öğretim programıyla öğrencilerin temel ve birleştirilmiş hareket becerilerini, basit kurallı oyun ve fiziki etkinliklerde etkili şekilde kullanmaları; hareket becerileri ile ilgili kavramlara ilişkin farkındalık geliştirmeleri; fiziksel etkinliklerin sağlık ve sağlıklı hayat üzerindeki olumlu etkilerini fark ederek bu tarz etkinliklere katılmayı alışkanlık haline getirmeleri; kültürümüze ve farklı kültürlere ait oyunları tanımaları; kurallara uygun davranma, işbirliği yapma, plan yapma, sorumluluk alma, problem çözme gibi kişisel ve sosyal yeterlilikleri edinmeleri amaçlanmıştır.

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ile öğrencilerin ?ben? ve ?biz? olma süreçlerini yapılandıran birey-toplum-çevre-teknoloji etkileşimini kavramaları; kendi kültürel ögelerini benimsemeleri; yerelden evrensele hareketle evrendeki kültürel çeşitliliğin farkına varmaları ve bu çeşitliliğe saygı duymaları amaçlanmıştır. Öğrencilerin içinde yaşadıkları yerel, ulusal ve küresel toplulukları daha iyi anlamaları, bu topluluklara aktif olarak katılmaları ve katkı sağlamaları için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri geliştirmeleri; böylelikle bilinçli birer yurttaş olmaları öğretim programının hedefleri arasındadır.
Trafik Güvenliği Dersi Öğretim Programı?yla öğrencilerin güvenli şekilde trafik sistemini kullanabilmek için gerekli bilgi, beceri, davranış, tutum ve değerlere sahip olmaları; trafik konusunda erken yaşlardan itibaren duyarlılık kazanmaları; trafik güvenliği bilinci edinmeleri ve gelecekte de trafik kurallarına duyarlı yetişkinler olarak trafikte yer almaları amaçlanmıştır.avatar
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 2722
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 45

Kullanıcı profilini gör http://moral.forumr.biz

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz