Türkçe 2.sınıf ZIT ANLAMLI KELİMELER

Önceki başlık Sonraki başlık Aşağa gitmek

Türkçe 2.sınıf ZIT ANLAMLI KELİMELER

Mesaj  Admin Bir Perş. Kas. 09, 2017 9:04 amZIT ANLAMLI KELİMELER
aşağı – yukarı      açık – kapalı      açık – koyu      aktif – pasif,   artı – eksi  azami – asgari     alıcı – satıcı   ağır – hafif         ast – üst         acemi – usta     afacan – uslu       anormal – normal     akıllı – aptal    atılgan – çekingen    arka – ön      ak – kara           aç – tok                   azalmak – çoğalmak          az – çok    alçak – yüksek   alt – üst   aynı – farklı   acı – tatlı                 alçak gönüllü – kibirli       aydınlık – karanlık bağımsızlık – tutsaklık       batı – doğu              bulanık – duru                 büyük – küçük  bekâr – evli     bencil – özgecil    başlamak – bitirmek   beyaz – siyah    barış – savaş      birinci – sonuncu        bolluk – kıtlık
boş – dolu      borç – alacak       boylam – enlem                cimri – cömert               cılız – gürbüz    cevap – soru      cesaret – korkaklık     çalışkan – tembel    çarpma – bölme    çabuk – yavaş        çekmek – itmek       çift – tek            çukur – tümsek                   doğal – yapay        dahil – hariç      darılmak – barışmak   dost – düşman  doğru – yanlış    doğru – çarpık (eğri)    doğu – batı    dar – geniş       deniz – kara   düz – eğri   donuk – parlak     dert – derman    dik – eğik       dikit – sarkıt    dur – git    duru – bulanık         düş – gerçek           er – geç          erken – geç     erkek – kadın   eski – yeni   el (yabancı) – tanıdık     eksik – fazla   esaret – özgürlük       evet – hayır    fakir – zengin           galip – mağlup   gece – gündüz              güzel – çirkin     gerçek – sahte    geçmiş – gelecek         gelir – gider      gül-  –  ağla-    genç – yaşlı     geniş – dar    geri – ileri     hayal – gerçek     hatırlamak – unutmak hızlı – yavaş    hırçın – uysal    ıssız – kalabalık    ıslak – kuru                  ilkel – çağdaş (modern)indirim – zam    ince – kalın        ileri – geri    ihtiyar – genç    iyi – kötü    iç – dış     ilk – son    in-  –  çık-                 iniş – çıkış  ithalat – ihracat      kart – körpe       kalabalık – tenha             kâr – zarar    katı – sıvı     katı (sert) – yumuşak                        kolay – zor       kıtlık – bolluk    kış – yaz      kaybetmek – bulmak        küçük – büyük              korkak – cesur   kirli – temiz     kuru – yaş          kurnaz – saf    kuzey – güney     keder – neşe   medeni – ilkel      minimum – maksimum                
  misafir* – misafir kelimesi addır, adların zıt anlamlısı olmaz. sıfatların olur.
nazik – kaba      neşeli – üzgün       negatif – pozitif   ölü – diri                 ödül – ceza     övmek – yermek    öz – üvey    özel – resmî          pahalı – ucuz     parlak – mat  perakende – toptan       ret – kabul      saldırı – savunma   sabah – akşam   sade – gösterişli     sağlam – çürük       sağ – sol     saydam – kesif       sevin-  –  üzül-       sevinç – üzüntü                            sevimli – sevimsiz     seyrek – sık
siyah – beyaz       soyut – somut     sorun – çözüm      sözel – sayısal    suçlu – masum        sığ – derin       sıcak – soğuk          sırt – göğüs             şer – hayır     taze – bayat        tertipli – dağınık      tavan – taban            tekil – çoğul       temiz – kirli
toplama – çıkarma       tutsak – özgür      uygun* – elverişsiz (yakışıksız)         ucuz – pahalı  unutmak – hatırlamak            uslu – yaramaz                     usta – acemi                   uzak – yakın                 uzun – kısa                     uyumak – uyanmak       üretim – tüketim         var – yok                       verimli – verimsiz         yaramaz – uslu      yaşlı – genç                              yakın – uzak (ırak)                    yerli – yabancı       yokuş – iniş                   yüksek – alçak                             zayıf – şişman         zengin – fakir


A
Abide-Anıt
Acayip-Garip
Acıma-Merhamet
Açıkgöz-Kurnaz
Ad-İsim
Adale-Kas
Adet-Tane
Adıl-Zamir
Adi-Bayağı
Aferin-Bravo
Affetmek-Bağışlamak
Ahenk-Uyum
Akıl-Us
Aksi-Ters
Al –Kırmızı
Alaka –İlgi
Alaz-Alev
Alelade-Sıradan
Allah-Tanrı
Ama-Fakat
Ama-Kör
Amaç-Erek
Amade-Hazır
Amale-İşçi
Amel-İş
Ana-Anne
Anı-Hatıra
Aniden-Birden
Anlam-Mana
Anlatım-İfade
Ant-Yemin
Apse-İltihap
Araç-Vasıta
Arıza-Bozukluk
Arka-Geri
Armağan-Hediye
Art-Arka
Arzu-İstek
Asır-Yüzyıl
Asil-Soylu
Aş-Yemek
Aşırmak-Çalmak
Ata-Cet
Atak-Girişken
Atamak-Tayin Etmek
Atölye-İşlik
Avare-Serseri(Aylak)
Ayakyolu-Tuvalet
Ayraç-Parantez
Ayrıcalık-İmtiyaz
Aza-Üye
Acemi-Toy
Adalet-Hak
Aka-Büyük
Aleni-Açık
Ara-Fasıla
Ayakkabı-Pabuç
Sayfabaşı

B
Bağışlamak –Affetmek
Bağnaz-Yobaz
Bakış-Nazar
Barış-Sulh
Basımevi-Matbaa
Basit-Yalın
Başkaldırı-İsyan
Başkan-Reis
Başkent-Başşehir
Başvuru-Müracaat
Batı-Garp
Bayağı-Adi
Bayındır-Mamur
Bayındırlık-İmar
Baytar-Veteriner
Beğeni-Gusto
Belde-Şehir
Belge-Vesika
Bellek-Hafıza
Bencil-Egoist
Benlik-Kişilik
Beraber-Birlikte
Bereket-Bolluk
Berrak-Duru
Besin-Gıda
Beyanat-Demeç
Beyaz-Ak
Beygir-At
Beyhude-Boşuna
Biçare-Zavallı
Biçim-Şekil
Bilakis-Tersine
Bilgin-Alim
Bilgisiz-Cahil
Bilhassa-Özellikle
Bilim-İlim
Bilgisiz-Cahil
Bilinç-Şuur
Bina-Yapı
Birden-Ani
Birdenbire-Aniden
Birey-Fert
Biricik-Tek
Bitki-Nebat
Boylam-Meridyen
Bozkır-Step
Bucak-Nahiye
Buğu-Buhar
Buhran-Bunalım
Buyruk-Emir
Büro-Ofis (Yazıhane)
Bacı-Kız Kardeş
Baş-Kafa
Sayfabaşı

C – Ç
Cahil-Bilgisiz
Caka-Gösteriş
Camekan-Vitrin
Canlı-Diri
Cazibe-Çekim
Cehalet-Bilgisizlik
Celse-Oturum
Cenk-Savaş
Cenup-Güney
Cerahat-İrin
Cerrah-Operatör
Cesur-Yürekli
Cet-Ata
Cevap-Yanıt
Ceviz-Koz
Cılız-Sıska
Ciddi-Ağırbaşlı
Cihaz-Aygıt
Cihet-Yön
Cilt-Ten
Cimri-Pinti
Cimri-Hasis
Cin-Tür
Civar-Yöre
Cömert-Eli Açık
Cümle-Tümce
Cılız-Sıska
Ciddi-Ağırbaşlı
Cihet-Yön
Cilt-Ten
Cimri-Pinti
Cimri-Hasis
Cins-Tür
Civar-Yöre
Cömert-Eli Açık
Cümle-Tümce
Çabuk-Acele
Çağ-Devir
Çağdaş-Modern-Uygar
Çağrı-Davet
Çayır-Davet
Çehre-Yüz
Çeşit-Tür
Çeviri-Tercüme
Çığlık-Feryat
Çılgın-Deli
Çizelge-Cetvel
Çoğunluk-Ekseriyet
Çok-Fazla
Çamur-Balçık
Çare-Deva
Sayfabaşı


D
Dahil-İç
Daimi-Sürekli
Darbe-Vuruş
Dargın-Küs
Darılmak-Küsmek
Davet-Çağrı
Defa-Kez
Değer-Kıymet
Değerli-Kıymetli
Değnek-Sopa
Deli-Çılgın
Delil-Kanıt
Deneme-Tecrübe
Denetim-Kontrol
Deney-Tecrübe
Deprem-Zerzele
Dergi-Mecmua
Derhal-Hemen
Deri-Ten
Derslik-Sınıf
Devamlı-Sürekli
Devinim-Hareket
Devir-Çağ
Devir-Tur
Devre-Dönem
Dışalım-İthalat
Dışsatım-İhracat
Diğer-Başka
Dil-Lisan
Dilbilgisi-Gramer
Diri-Canlı
Dize-Mısra
Doğa-Tabiat
Doğal-Tabii
Doğu-Şark
Doktor-Hekim
Donuk-Mat
Doruk-Zirve
Dönemeç:Viraj
Döşek:Yatak
Duru:Berrak
Durum:Vaziyet
Duygu:His
Düş:Rüya
Düşünce:Fikir
Düzen:Seviye
Düzmece:Sahte
Düzyazı:Nesir
Dilek:İstek
Dizi:Sıra
Dost:Arkadaş
Sayfabaşı

E
Ebat: Boyut
Ebedi: Sonsuz
Ebeveyn. Ana-Baba
Edat: İlgeç
Efe: Zeybek
Egoist:Bencil
Ehemmiyet:Önem
Ek – İlave
Eklem: Mafsal
Ekonomi : İktisat
Elbise: Giysi
Emir: Buyruk
Emniyet: Güvenlik
Ender: Nadir
Endişe :Kaygı
Endüstri:Sanayi
Enkaz: Yıkıntı
Enlem: Paralel
Entari: Giysi
Enteresan: İlginç
Erek: Amaç
Esas: Temel
Eser: Yapıt
Esir: Tutsak
Etki: Tesir
Etraf: Çevre
Evvel: Önce
Eylem: Fiil
Eylemsi: Fiilimsi
Ev: Konut
Edebiyat: Yazın
Eda: Verme
Sayfabaşı


F
Faaliyet: Etkinlik
Fakat: Ama-Lakin
Fakir: Yoksul-Fukara
Faktör-Unsur
Fare-Sıçan
Fark-Ayrım
Fasıla-Ara
Fayda-Yarar
Fazla-Çok
Fena-Kötü
Fert-Birey
Feza-Uzay
Fiil- Eylem
Fikir-Düşünce
File-Ağ
Füze-Roket
Felç-Nüzul
Fer-Işık
Faiz-Nema
Sayfabaşı


G
Garip-Acayip
Garp-Batı
Gaye-Amaç
Gayret-Çaba
Gebe-Hamile
Gelecek-İstikbal-Ati
Gelenek-Anane
Gene-Yine
Genel-Umumi
Geri-Art
Gıda-Besin
Giysi-Elbise
Giz-Sır
Gizli-Saklı
Görev-Vazife
Gövde-Beden
Gramer-Dilbilgisi
Güç-Kuvvet-Zor
Güçlü-Kuvvetli
Güldürü-Komedi
Gülünç-Komik
Güney-Cenup
Güven-İtimat
Güz-Sonbahar
Gözlem-Rasat
Gökyüzü-Sema
Gezmek-Dolaşmak
Sayfabaşı


H
Hal-Durum
Halbuki-Oysa
Ham-Olmamış
Hane-Ev
Hareket-Devinim
Hariç-Dış
Harp-Savaş
Hasis-Cimri-Pinti
Hasret-Özlem
Hassas-Duygulu
Hatıra-Anı
Hayal-Düş
Hayat-Yaşam
Haysiyet-Onur
Hediye-Armağan
Hekim-Doktor
Hayta-Serseri
Hela-Tuvalet-Wc
Hemen-Derhal
Hiddet-Öfke
Hikaye-Öykü
Hisse-Pay
Hudut-Sınır
Hususi-Özel
Hür-Özgür
Hısım-Akraba
Hasım-Düşman
Hareket-Devinim
Hadise-Olay
Sayfabaşı


I – İ
Ilıca-Kaplıca
Irak-Uzak
Irgat-Rençber
Irk-Soy
Ira- Karakter
Irmak-Nehir
İcat-Buluş
İç-Dahil
İçten-Samimi
İdare-Yönetim
İhracat-Dışsatım
İhtiyar-Yaşlı
İhtiyaç-Gereksinim
İkaz-Uyarı
İktisat-Ekonomi
İlave-Ek
İlgeç-Edat
İlgi-Alaka
İlginç-Enteresan
İlim-Bilim
İmar-Bayındır
İmkan-Olanak
İsim-Ad
İskemle-Sandalye
İthalat-Dışalım
İtibar-Saygınlık
İtimat-Güven
İtina-Özen
İzah-Açıklama
İdadi-Lise
İlan-Duyuru
İlişki-Münasebet-Temas
İmtihan-Sınav
Sayfabaşı


J
Jeoloji-Yer Bilimi
Sayfabaşı


K
Kabiliyet-Yetenek
Kabus-Karabasan
Kafa-Baş
Kafi-Yeter
Kafiye-Uyak
Kalite-Nitelik
Kalp-Yürek
Kamu-Halk
Kanıt-Delil
Kapital-Anamal-Sermaye
Kanun-Yasa
Kara-Siyah
Karşın-Rağmen
Karşıt-Zıt
Kas-Adale
Katı-Sert
Kati-Kesin
Kayıp-Yitik
Keder-Acı
Kelime –Sözcük
Kenar-Kıyı
Kent-Şehir
Kere-Defa-Kez
Kesin- Kati
Kırmızı-Al
Kıyı-Sahil
Kir-Pislik
Kirli-Pis
Kişi-Şahıs
Kocaman-İri
Komedi-Güldürü
Komik-Gülünç
Kontrol-Denetim
Konuk-Misafir
Konut-Ev
Koşul-Şart
Kural-Kaide
Kuruluş-Müessese-Kurum
Kuşku-Şüphe
Kutsal-Mukaddes
Kuvvet-Güç
Kuzey-Şimal
Küme-Grup
Küs-Dargın
Kılavuz-Rehber
Kolay-Basit
Sayfabaşı

L
Laf-Söz
Lahza-An
Lider-Önder
Lisan-Dil
Lüzumlu-Gerekli
Lüzumsuz-Gereksiz
Lal-Dilsiz
Lama-Deve
Lafazan-Geveze
Sayfabaşı


M
Mabet-Tapınak
Macera-Serüven
Mafsal-Eklem
Mağlup-Yenik
Mahalli-Yerel
Mahcup-Utangaç
Mahluk- Yaratık
Mahpushane-Hapishane
Mahsul-Ürün
Mana-Anlam
Manzara-Görünüm
Matbaa-Basımevi
Matem-Yas
Mebus-Milletvekili
Mecbur-Zorunlu
Mecmua-Dergi
Medeni-Uygar
Medeniyet-Uygarlık
Mektep-Okul
Melodi-Ezgi
Menfaat-Çıkar
Menfi-Olumsuz
Menkul-Taşınır
Meridyen-Boylam
Mesafe-Ara
Mesela-Örneğin
Mesele-Sorun
Mesken-Konuk
Meslek-İş
Mesul-Sorumlu
Mesut-Mutlu
Meşhur-Ünlü
Meşrubat-İçecek
Mevcut-Var
Meydan-Alan
Millet-Ulus
Milletvekili-Mebus
Milli-Ulusal
Misafir-Konuk
Misal-Örnek
Misli-Katı
Muavin-Yardımcı
Muharebe-Savaş
Muhtelif-Çeşitli
Muştu-Müjde
Müessese-Kurum-Kuruluş
Mühim-Önemli
Mükafat-Ödül
Müsabaka-Yarışma
Müsait-Uygun
Müspet-Olumlu
Müstahsil-Üretici
Müstakil-Bağımsız
Müşteri-Alıcı
Merkep-Eşek
Mani-Engel
Mübarek-Kutsal
Muallim-Öğretmen
Mektup-Name
Merasim-Tören
Sayfabaşı


N
Nadir-Ender
Nakil-Atama-Taşıma
Nasihat-Öğüt
Nebat-Bitki
Neden-Sebep
Nefes-Soluk
Nehir-Irmak
Nem-Rutubet
Nesil-Kuşak
Nesir-Düzyazı
Neşe-Sevinç
Netice-Sonuç
Nispet-Oran
Nitelik-Kalite
Noksan-Eksik
Numune-Örnek
Nutuk-Söylev
Nakit-Para-Akça
Nakliyeci-Taşımacı
Namzet-Aday
Sayfabaşı


O – Ö
Okul-Mektep
Olanak-İmkan
Olası-Mümkün
Olay-Vaka
Olumlu-Müspet
Olumsuz-Menfi
Onarım-Tamir
Onay-Tasdik
Onur-Şeref
Oran-Nispet
Otlak-Mera
Oy-Rey
Ozan-Şair
Öbek-Grup
Öbür-Diğer
Ödenti-Aidat
Ödlek-Korkak
Ödül-Mükafat
Ödün-Taviz
Öfke-Hiddet
Öğe-Unsur
Öğrenci-Talebe
Öğrenim-Tahsil
Öğüt-Nasihat
Ömür-Hayat-Yaşam
Önce-Evvel
Önder-Lider
Önemli-Mühim
Öneri-Teklif
Önlem-Tedbir
Örgüt-Teşkilat
Örneğin-Mesele
Örnek-Misal
Öteki-Diğeri
Ötürü-Dolayı
Öykü-Hikaye
Özel-Hususi
Özen-İtina
Özgün-Orijinal
Özgür-Hür
Özlem-Hasret
Sayfabaşı


P
Pabuç-Ayakkabı
Pasif-Edilgen
Pinti-Cimri
Pis-Kirli
Politika-Siyaset
Sayfabaşı


R
Rağmen-Karşın
Rastlantı-Tesadüf
Rey-Oy
Rutubet-Nem
Rüya-Düş
Rüzgar-Yel
Problem-Sorun
Rüştiye-Ortaokul
Sayfabaşı


S
Sade-Yalın
Sağlık-Sıhhat
Saha-Alan
Sahil-Kıyı-Yalı
Saldırı-Hücum
Samimi-İçten
Sanayi-Endüstri
Sandalye-İskemle
Savaş-Harp
Saz-Çalgı
Sebep-Neden
Sene-Yıl
Sermaye-Kapital
Serüven-Macera
Sıçan-Fare
Sıhhat-Sağlık
Sır-Giz
Sima-Yüz
Siyah-Kara
Siyaset-Politika
Son-Nihayet
Sonuç-Netice
Sorun Mesele
Soylu-Asil
Sömestri-Yarıyıl
Söylev-Nutuk
Sözcük-Kelime
Sulh-Barış Suni-Yapay Surat-Yüz Sürat-Hız Sürekli-Devamlı
Sevinç-Mutluluk Sınıf-Derslik Sonbahar-Güz Sorumluluk-Mesuliyet Sözlük-Lügat Sınav-İmtihanŞ
Şafak-Tan
Şahıs-Kişi
Şahit-Tanık
Şair-Ozan
Şans-Talih
Şark-Doğu
Şart-Koşul
Şayet-Eğer
Şef-Lider-Önder
Şehir-Kent
Şekil-Biçim
Şen-Neşeli
Şeref-Onur
Şöhret-Ün
Şuur-Bilinç
Şüphe-Kuşku
Şaka-Latife
Sayfabaşı


T
Tabiat-Doğa
Tabii-Doğal
Tabip-Hekim-Doktor
Talebe-Öğrenci
Talih-Şans
Tamir-Onarım
Tane-Adet
Tanık-Şahit
Tanım-Tarif
Tapınak-Mabet
Taraf-Yan
Tarım-Ziraat
Tarif-Tanım
Tasdik-Onay
Tebrik-Kutlama
Tecrübe-Deney
Tedbir-Önlem
Teklif-Öneri
Tekrar-Yine
Temel-Esas
Tercüme-Çeviri
Tertip-Düzen
Tesadüf-Rastlantı
Tesir-Etki
Toplum- Cemiyet
Tören –Merasim
Tuhaf-Garip
Tutsak-Esir
Tuvalet-Hela-Wc
Tüm-Bütün
Tümör-Ur
Tümce-Cümle
Tren-Şimendifer-Katar
Tartışma-Münakaşa
Sayfabaşı


U – Ü
Uçurum-Yar Ufak-Küçük Uğraş-İş
Ulu-Yüce Ulus-Millet Umumi-Genel Umut-Ümit Unsur-Öğe Us-Akıl Uyarı-İkaz
Uygar-Medeni Uyum-Ahenk Uzak-Irak Uzay-Feza Uçak-Tayyare Usta-Ehil
Ümit-Umut Ünlü-Meşhur Ürün-Mahsul Üye-Aza Ülke-Diyar-Memleket Ülkü-İdeal Üleş-Pay Ürem-Faiz
Vaka-Olay Vakit-Zaman Varlıklı-Zengin Vasıta-Araç Vatan-Yurt
Vazife-Görev Vaziyet-Durum Vesika-Belge Viraj-Dönemeç Vücut-Gövde Vilayet-İl Veteriner-Baytar
Yalın-Sade Yan-Taraf Yanıt-Cevap Yapay-Suni Yapıt-Eser
Yar-Uçurum Yaratık-Mahluk Yardımcı-Muavin Yargıç-Hakim Yarıyıl-Sömestri Yas-Matem
Yasa-Kanun Yaş-Islak Yaşam-Hayat-Ömür Yaşlı-İhtiyar Yazı-Ova Yazım-İmla Yekün-Toplam
Yel-Rüzgar Yerel-Mahalli Yetenek-Kabiliyet Yıl-Sene Yine-Tekrar Yitik-Kayıp Yoksul-Fakir-Fukara
Yöntem-Metot Yurt-Vatan Yüce-Ulu Yürek-Kalp Yüz-Surat-Sima-Çehre Yüzyıl-Asır Yemek-Aş

Zaman-Vakit Zarar-Ziyan Zengin-Varlıklı Zeybek-Efe Zıt-Karşıt
Ziraat-Tarım Ziyan-Zarar Zor-Güç Zorunlu-Mecburi Zırnık-Metelik Zehir-Agu Zabit-Subayavatar
Admin
Admin

Mesaj Sayısı : 2526
Kayıt tarihi : 12/01/09
Yaş : 45

Kullanıcı profilini gör http://moral.forumr.biz

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Önceki başlık Sonraki başlık Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz